Skip to content

Free Zoom: Phenomenal Relationships

Free Zoom: Phenomenal Relationships
Dates:
Location: Online, Zoom
Price: 0,00 €

Let's talk about family, marriage, sex, emotions, intimacy and all the ups and downs that happen in every relationship.

What are 3 things that you need to know in order to be able to create a phenomenal relationship?

What are 5 typical differences between men and women that no one has ever told you before?

What is the purpose of being in a relationship?

What contribution can your partner's emotions be to you, including anger or sadness? 

Are you excited?

Let's not give up on you and let's change your point of view.

What else is truly possible for you and your relationships?

Ladies and gentlemen this is a FREE ZOOM that you don't wanna miss ;)

 

*** SLOVAK ***

Zdarma zoom: Fenomenálne vzťahy

Poďme sa rozprávať o rodine, manželstve, sexe, emóciách, intimite a všetkých vzostupoch a pádoch, ktoré sa dejú v každom vzťahu.

Aké tri veci potrebujete vedieť, aby ste si mohli vytvoriť fenomenálny vzťah?

Čo je 5 typických rozdielov medzi mužmi a ženami, ktoré vám nikto predtým nepovedal?

Aký je účel vzťahu?

Aký prínos pre vás môžu byť emócie vášho partnera vrátane hnevu alebo smútku?

Tešíš sa?

Nevzdávajme sa a zmeňme svoj uhol pohľadu.

Čo je ešte skutočne možné pre vás a vaše vzťahy?

Dámy a páni, toto je ZDARMA ZOOM, ktorý by ste si nemali nechať ujsť;)

 

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...