Skip to content

Prague: Foundation with Nadja Ogrinc

What if now is the time to express and choose everything you came here to be?

Prague: Foundation with Nadja Ogrinc
Dates: Thursday, 3. December 2020 - Sunday, 6. December 2020, 09:30-17:30,
Price: 1.400,00 €

* * * ENGLISH * * * Scroll down for Czech language

The Foundation is a 4-day intense class. It is designed to empower you to change anything and everything you’d like to change in your life.

With awareness you gain during this class you will be able to melt all the limitations and start creating your life better than your wildest dreams. 

You will be given a whole toolbox that will allow you to build a new foundation, one of limitless possibility so that you can begin to create the life you truly desire.

What do you desire? What would you like to be different? Would you like more joy? More fun? More ease? Would you like to wake up in the morning with a sense of gratitude... happy to be on the planet?

Whatever it is for you, it is possible. Thousands of people around the world have created the life they desire by using the simple and pragmatic tools of Access Consciousness® that you will be introduced to in the Foundation class.

Prerequisites

Access Bars® workshop with any facilitator.

Date

Thursday, 3rd of December - Sunday 6th of December2020

Time

Every day from 9:30 - 12:30 - lunch break - continue: 14:00 - 17:00 CET

Location

Prague, Czech Republic - the venue will be anounced soon

Facilitator

Nadja Ogrinc CF, she is also a 3-day Body Class Facilitator

Pricing

Global pricing and Age pricing applies.

80 % countries: 1100 eur

Language

The class will be in English and translated into czech language

What else is possible?

Registration on Access site

PLEASE register HERE. 

 

***CZECH***

Co když je možné změnit cokoliv? Co když víte něco, co nikdo jiný neví? Co když nyní nastal čas vyjádřit a vybrat si všechno, pro co jste sem přišli?

Kurz Foundation je navržen tak, aby vám umožnil změnit vše, co byste ve svém životě změnit chtěli. Dostanete celou sadu nástrojů, která vám umožní rozbít základy omezení, ze kterých tak často fungujeme, a vybudovat nový základ pro možnosti bez omezení, abyste mohli začít vytvářet život, který si opravdu přejete.

Po čem toužíte? Co si přejete, aby bylo jinak? Chtěli byste více radosti? Více zábavy? Více lehkosti? Probouzeli byste se rádi s pocitem vděčnosti... šťastní, že jste na této planetě? 

Cokoliv to pro vás je, je to možné. Na kurzu Foundation vám budou představeny jednoduché a pragmatické nástroje Access Consciousness®, které tisíce lidí na celém světě používají k tomu, aby si vytvořily život, po kterém touží. 

Všechno se může změnit. Všechno je možné. Otázka je - vyberete si to?

facilitátor

Nadja Ogrinc CF

Předpoklady 

Access Bars® s kterýmkoliv facilitátorem

Místo: Praha, Česká republika

Jazyk: Kurz bude v angličtině s překladem do češtiny.

PROSÍM, registrujte se zde: https://www.accessconsciousness.com/cs/class-catalog/core-classes/the-foundation/The-Foundation_637346344737284083 

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...