Skip to content

Prague: 3-day Body Class

Prague: 3-day Body Class
Dates:
Location: Prague
Price: 1.400,00 €

* * * ENGLISH * * * Scroll down for Slovenian, Czech language

The Access 3 Day Body Class is for your body... It gives you the possibility for a greater relationship with your body. A kindness with your body. More gratitude for your body.

To ask and listen to your body. People who have attended the Access Body Class have reported dramatic shifts and incredible changes with their body, from changes in size and shape, a relief from chronic and acute pain and dis-ease.

The Access Body Class is designed to open up an engaging dialogue and create a communion with your body.

This communion allows you to enjoy your body instead of fighting against it and abusing it.

When you change the way you relate to your body, you can change how you relate to everything in your life.

Do you have a talent or an ability to work with bodies that you haven't unlocked?

What do you know?

Are you a physical therapist, body worker, massage therapist, chiropractor, medical doctor or nurse looking for a way to enhance the healing you can facilitate for your clients?

Here is an invitation to come and play with us.

Pre-requisites:

Access Bars®, The Foundation

Date

28th - 30th of August 2020

Venue

Will be announed soon.

Language

The class will be in English and translated into Czech language.

Class Host Weronika Filipkova

Class Translators

Eva Krahulikova

Terezka Dobrotova

PLEASE register here: https://www.accessconsciousness.com/en/class-catalog/body-classes/3-day-body-class/Access-3-Day-Body-Class_1334/

***CZECH*** Access 3 denní Body Class je pro vaše tělo...

Dává vám možnost lepšího vztahu s vaším tělem. Laskavost k vašemu tělu. Vděčnost za vaše tělo. Ptát se a poslouchat vaše tělo. Lidé, kteří absolvovali Access Body Class, hlásili velké posuny a neuvěřitelné změny s jejich těly, jako změnu velikosti, tvaru, úlevu od chronické nebo akutní bolesti a nemoci.

Access Body Class je navržena tak, aby otevřela dialog a vytvořila komunikaci s vaším tělem.

Toto společenství vám umožňuje užívat si těla namísto toho bojovat proti němu a zneužívat ho. Když změníte způsob vztahu k vašemu tělu, můžete změnit vztah ke všemu ve vašem životě.

Máte talent nebo schopnost pracovat s těly, kterou jste ještě neodemkli? Co víte?

Jste fyzioterapeut, body worker, masážní terapeut, chiropraktik, lékař nebo zdravotní sestra hledající způsob, jak zlepšit léčení, které můžete svým klientům usnadnit?

Zveme vás si s námi hrát.

Předpoklad: Access Bars®, The Foundation

Datum: 28. – 30. srpen 2020

Místo: Praha Adresa bude upřesněna.

Jazyk: Kurz bude v angličtině s překladem do češtiny.

Host: Weronika Filipkova

Překladatelky: Eva Krahulikova Terezka Dobrotova

PROSÍM, registrujte se zde: https://www.accessconsciousness.com/en/class-catalog/body-classes/3-day-body-class/Access-3-Day-Body-Class_1334/ 

 

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...