Skip to content

Free ZOOM: How I started earning more than 23,000 € per month by the age of 23

What if money was not a problem or a limitation anymore?

Free ZOOM: How I started earning more than 23,000 € per month by the age of 23
Dates: Monday, 21. June 2021, 20:00-21:00
Location: Zoom, Online
Price: 0,00 €

***ENGLISH***
(please scroll down for Romanian, Serbian/Croatian, Hungarian, Finnish and Arab translations)

I have created 5 principles that I am using, and you can do the same.

What you will learn on this FREE ZOOM:

  • What techniques have I used to change my financial reality - from having almost no money to making more than 20,000 € per month.
  • How to start creating more money today no matter what is your current financial situation. 
  • What are the 5 principles that you need to know in order to have money.
  • How to have ease with money and how to use it to your advantage. 

Welcome to join me for a FREE ZOOM and get ready for more MONEY!

Do you have enough of worrying about money and being stressed about not having it enough?

Are you tired of not being able to afford what makes you excited and happy?

How much are you under control of other people because you don't have money to take care of you?

Please know, you are not alone. I was at the same point few years ago.

And I have changed my financial reality from having almost no money - to making more than 20,000 eur per month.

My financial upgrade was a whole journey and still continues.

My Story

Few years ago, I was struggling financially. I was using my mother's credit card to buy food because I didn't have enough money. One day she cancelled the card and I need to find another way. I was depressed, I feel so stressed and I knew I need to start creating money and take all the responsibilities I was avoiding.

 I didn’t finish the study yet so I thought I couldn't just get a job and start working. Even getting an average job didn’t make any sense to me.

Why would I work 8 hours to make just enough money to buy food and pay the rent – to survive? Why would I spend so much time and energy on surviving? This was not working for me. I didn’t want to survive, I wanted to thrive and enjoy and experience this living as much as possible.

So I decided to try, do my best and to do whatever it takes so I can create so much money I don’t need to ever think about it anymore.

I was crying a lot

I was crying a lot, I was afraid, I was screaming, shaking, and laughing.

I travel the world, met so many amazing people, I even moved from Slovenia to Australia and created a new life there.

I have educated myself financially, I have taken many money classes and I made steps towards better future.

And the most I have learned from my own experiences working with people and running my own company for 5 years now. 

The journey of my financial upgrade was super uncomfortable. I needed to make many choices that were not easy, but definitely they have brought me where I am now.

I now know that money is just an energy and you can have it and receive it as simple as you receive the air you are breathing. For the last 3 years I have no more money problems and my financial reality is growing together with me. - The more you are willing to be the more money you can have.

So now I am willing to share my experience with the world and with you who are willing to change your financial realities too.

Because it is possible, and it can be very simple.

If you want to have money you also need to be energetically open.

So in this free zoom I am going to show you 5 key principles that you can use to create more money no matter what your financial reality currently is.

Join me and move forward!

Are you ready for more money? Welcome to join me.

Looking forward to have you on this ZOOM :)

 

Date & Time

21st of June 2021 - 20:00 CET
Check your time in the world here: https://bit.ly/3wFTgMr 

 

***ROMÂNĂ***

ZOOM gratuit: Cum am început să câștig mai mult de 23.000 € pe lună până la vârsta de 23 de ani

Am creat 5 principii pe care le folosesc și poți face la fel.

Ce vei învăța în acest ZOOM GRATUIT:
- Ce tehnici am folosit pentru a-mi schimba realitatea financiară - de la a nu avea aproape nici un ban la a câștiga mai mult de 20.000 € pe lună.
- Cum să începi să creezi mai mulți bani astăzi, indiferent de situația ta financiară actuală
- Care sunt cele 5 principii pe care trebuie să le cunoști pentru a avea bani.
- Cum să ai ușurință cu banii și cum să-i folosești în avantajul tău.

Bine ai venit să mi te alături pentru un ZOOM GRATUIT și deschide-te pentru mai mulți BANI!

Te-ai săturat să-ți faci griji pentru bani și să fii stresat că nu ai suficienți?

Te-ai săturat să nu-ți poți permite ceea ce te face entuziasmat și fericit?

Cât de mult ești sub controlul altor persoane pentru că nu ai bani să ai grijă de tine?

Te rog să știi, nu ești singur. Am fost în aceeași situație în urmă cu câțiva ani.
Și mi-am schimbat realitatea financiară de la a nu avea aproape nici un ban - la a câștiga mai mult de 20.000 EUR pe lună.

Creșterea mea financiară a fost o călătorie și încă mai continuă.

Povestea mea

Acum câțiva ani mă chinuiam legat de finanțe. Foloseam cardul de credit al mamei mele pentru a cumpăra mâncare, pentru că nu aveam suficienți bani. Într-o zi a anulat cardul și trebuia să găsesc o altă cale. Eram deprimată, mă simțeam foarte stresată și știam că trebuie să încep să creez bani și să-mi asum toate responsabilitățile pe care le evitam.

Nu mi-am terminat încă studiile, așa că am crezut că nu pot găsi un loc de muncă și să încep să lucrez. Chiar și obținerea unui loc de muncă mediocru nu avea nici un sens pentru mine.

De ce aș lucra 8 ore pentru a câștiga suficienți bani doar pentru a cumpăra alimente și a plăti chiria - pentru a supraviețui? Deci am decis să încerc, să fac tot posibilul și tot ce este necesar pentru a putea crea atât de mulți bani încât să nu mai trebuiască să mă gândesc vreodată la asta.

Plângeam mult, îmi era frică, țipam, tremuram și râdeam.
Am călătorit prin lume, am întâlnit mulți oameni uimitori, chiar m-am mutat din Slovenia în Australia și am creat o viață nouă acolo.

M-am educat fianciar, am participat la multe cursuri despre bani și am făcut pași spre un viitor mai bun.
Și cel mai mult am învățat din experiențele mele de lucru cu oamenii și conducerea propriei companii de 5 ani.

Călătoria actualizării mele financiare a fost super incomodă. Trebuia să fac multe alegeri care nu au fost ușoare, dar cu siguranță m-au adus în punctul unde sunt acum.

Acum știu că banii sunt doar o energie și îi poți avea și primi la fel de simplu pe cât primești aerul pe care îl respiri. În ultimii 3 ani nu mai am probleme cu banii și realitatea mea financiară crește împreună cu mine. - Cu cât ești mai dispus să fii, cu atât poți avea mai mulți bani.
Așa că acum sunt dispusă să împărtășesc experiența mea cu lumea și cu cei care sunt dispuși să-și schimbe realitatea financiară.
Pentru că este posibil și poate fi foarte simplu.
Dacă vrei să ai bani, trebuie să fii deschis energetic.

Așadar, în acest zoom gratuit, îți voi arăta 5 principii cheie pe care le poți folosi pentru a crea mai mulți bani, oricum ar fi realitatea ta financiară în prezent.
Alătură-te mie și mergi înainte! Am investit atât de mult timp și energie în a supraviețui. Acest lucru nu funcționa pentru mine. Nu vroiam să supraviețuiesc, am vrut să prosper și să mă bucur și să experimentez acest trai cât mai mult posibil.

Ești pregătit pentru mai mulți bani? Ești binevenit să mi te alături.

Aștept cu nerăbdare să te văd la acest ZOOM.

 

***SRPSKI***

BESPLATNI ZOOM: Kako sam počela da stvaram preko 23,000 € mesečno sa samo 23 godine

Osmislila sam 5 principa koje koristim a i vi možete to isto.

Šta ćete naučiti na ovom BESPLATNOM ZOOM-u:
-Koje sam tehnike koristila da promenim moju finansijsku realnost – od gotovo nemanja novca do toga da pravim više od 20,000 € mesečno
-Kojih 5 principa treba da znate kako bi imali novac.
-Kako da imate lakoću sa novcem i kako da to bude u vašu korist.

Dobrodošli ste da mi se pridružite na BESPLATNOM ZOOM-u i da se otvorite za više novca!

Da li vam je dosta briga i stresa oko novca i toga da ga nemate dovoljno?

Da li ste umorni od toga da ne možete sebi da priuštite sve što vas uzbuđuje i čini srećnim?

Koliko ste pod kontrolom drugih ljudi samo zato što nemate novca da se brinete o sebi?

Molim vas znajte da niste sami. Ja sam bila na istoj poziciji pre par godina. I promenila sam svoju finansijsku realnost od toga da skoro uopšte nemam novac do toga da pravim više od 20,000 EUR mesečno.

Moja finansijska nadogradnja je celo jedno putovanje koje se još nastavlja i traje.

Moja priča

Pre par godina ja sam se borila sa finansijama. Koristila sam maminu kreditnu karticu kako bih kupovala hranu jer nisam imala dovoljno novca. Jednog dana ona je otkazala karticu i ja sam morala da nađem drugi način. Bila sam depresivna i pod stresom znajući da moram da počnem da stvaram novac i prihvatam sve odgovornosti koje sam izbegavala.

Nisam još bila završila studije pa sam mislila da ne mogu samo tako da nađem posao i počnem da radim. Čak i pronalaženje prosečnog posla za mene nije imalo smisla.

Zašto bih radila 8 sati samo da bih imala dovoljno novca za stan i hranu – preživljavanje? Tako sam odlučila da probam, da dam sve od sebe i sve što je potrebno kako bih mogla da kreiram toliko mnogo novca da više nikada ne moram da razmišljam o tome.
Mnogo sam plakala, bila sam preplašena, vrištala sam, tresla se i smejala.

Putovala sam po svetu, upoznala mnogo sjajnih ljudi, čak sam se preselila iz Slovenije u Australiju i sebi stvorila novi život tamo.

Obrazovala sam se finansijski, pohađala sam mnogo tečajeva o novcu i pravila sam korake prema boljoj budućnosti.

Najviše sam naučila iz svog ličnog iskustva u radu sa ljudima i vođenjem moje lične kompanije sada već 5 godina.

Moje putovanje finansijske nadogradnje je bilo super neugodno. Morala sam da napravim mnogo izbora koji nisu bili laki ali su me definitivno doveli ovde gde sam sada.

Sada znam da je novac samo energija i da ga možete imati i primati toliko jednostavno kao što primate vazduh koji dišete. Poslednje 3 godine ja nemam više problema sa novcem i moja finansijska realnost raste zajedno sa mnom. – Što ste više voljni da budete to više novca možete da imate.

Zato sada, ja sam voljna da podelim svoje iskustvo sa svetom i sa onima koji su voljni da takođe menjaju svoju finansijsku realnost. Zato što je to moguće i što može biti vrlo jednostavno.

Ako želite da imate novac morate takođe biti i energetski otvoreni.

Na ovom besplatnom zoom-u ću vam pokazati 5 ključnih principa koje možete da koristite za stvaranje više novca bez obzira na vašu trenutnu finansijsku stvarnost.

Pridružite mi se i krenite napred! Mnogo sam vremena i energije koristila za preživljavanje i to nije funkcionisalo za mene. Nisam želela da samo preživljavam, htela sam da napredujem i uživam i iskusim ovaj život što je više moguće.

Da li ste spremni za više novca?

Dobrodošli ste da mi se pridružite.

 

***MAGYAR***

Ajándék ZOOM: Hogyan kezdtem 23 000 €-t keresni havonta 23 éves koromra

Létrehoztam 5 elvet, amelyeket használok és Te is megteheted.

Amit megtanulhatsz ezen az INGYENES ZOOMon:
- Milyen technikákat alkalmaztam, hogy megváltoztassam a pénzügyi valóságom – onnan, hogy egy fillérem se volt a havi több, mint 20 000 €-s bevételig.
- Hogyan kezdj el több pénzt teremteni ma, bármilyen is legyen a pénzügyi valóságod.
- Mi az az 5 dolog, amit tudnod kell, hogy legyen pénzed.
- Hogyan legyen könnyedséged a pénzzel, és hogyan használd az előnyödre.

Üdvözöllek és meghívlak, hogy csatlakozz hozzám erre az INGYENES ZOOMra és nyisd meg magad a több PÉNZnek!

Eleged van abból, hogy aggódsz a pénz miatt és stresszes vagy, hogy nincs elég pénzed?

Belefáradtál abba, hogy nem engedheted meg magadnak, ami izgatottá és boldoggá tesz?

Mennyire vagy mások ellenőrzése alatt, azért mert nincs elég pénzed, hogy gondoskodj magadról?

Légy szíves tudd, hogy nem vagy ezzel egyedül. Én is épp így voltam néhány évvel ezelőtt.

És megváltoztattam a pénzügyi valóságom onnan, hogy szinte semmi pénzem nem volt, arra, hogy több, mint 20 000 €-t kersek havonta.

A pénzügyi változásom egy teljes utazás volt, amely még mindig tart.

Történetem

Néhány éve harcoltam a pénzügyi dolgokkal. Anyám bankkártyáját használtam, hogy ételt vegyek, mert nem volt elég pénzem. Egy napon letiltotta a kártyát és új utat kellett találnom.

Depressziósnak éreztem magam és nagyon stresszes voltam és tudtam, hogy el kell kezdenem pénzt teremteni és vállalnom kell mindazt a felelősséget, amelyet próbáltam addig elkerülni.
Még nem fejeztem be a tanulmányaimat ezért azt gondoltam, hogy nem tudok még elkezdeni dolgozni. És egy átlagos munkahely gondolata egyáltalán nem villanyozott fel.

Minek legyen egy 8 órás munkám, hogy éppen csak elég pénzt teremtsek az ételre, a bérleti díjra – hogy túléljek? Miért tenném? Így elhatároztam, hogy megpróbálom megtenni, amit csak tudok, bármi is legyen és bármibe is kerüljön, hogy olyan sok pénzt teremtsek, hogy soha többé ne kelljen gondolnom se rá.

Sokszor sírtam, féltem, sikoltoztam, remegtem és nevettem.
Beutaztam a világot, sok csodás emberrel találkoztam, elköltöztem Szlovéniából Ausztráliába, hogy egy új életet építsek fel ott.

Pénmzügyekben képeztem magam, sok pénzügyi tanfolyamon vettem részt és lépéseket tettem egy jobb jövő felé.

És a legtöbbet a saját tapasztalataimból tanultam, ahogy emberekkel dolgoztam és 5 éves a saját vállalkozásom vezetem.

A pénzügyi valóságom változása szuper kényelmetlen volt. Sok választást kellett meghoznom, amelyek nem voltak könnyűek, de határozottan oda vezettek, ahol most vagyok.

Jelenleg tudom, hogy a pénz csak energia és olyan olyan könnyen rendelkezhetsz vele, fogadhatod, ahogy a levegőt lélegzéskor. Az utóbbi 3 évben nem volt pénzügyi problémám és a pénzügyi valóságom folyamatosan növekszik velem. – Minél inkább hajlandó vagy nagyszerű lenni, annál több pénzed lehet.

Így most megosztom a saját tapasztalataimat a világgal és azokkal akik hajlandóak arra hogy megváltoztassák a pénzügyi valóságukat is.

Mert ez lehetséges, és nagyon egyszerűen lehetséges.
Ha szeretnéd, hogy pénzed legyen, energetikailag nyitottnak kell lenned.

Így ezen az ingyenes zoomon megmutatom neked az 5 kulcs eszközt, amiket használhatsz, hogy több pénzt teremts, függetlenül attól, hogy milyen is a jelenlegi anyagi helyzeted.

Csatlakozz hozzám és lépj előre! Olyan sok időt és energiát töltöttem azzal, hogy túléljek. Ez nem működött nekem. Nem akartam már tovább csak túlélni, boldogulni akartam és élvezni és tapasztalni azt az életet, ami lehetséges és amennyire lehetséges.

Készen állsz a több pénzre? Meghívlak, hogy csatlakozz hozzám.

Várom, hogy találkozzunk ezen a ZOOMon

 

***FINNISH***

ILMAINEN ZOOM: Miten aloin ansaita enemmän kuin 23 000€/kk 23-vuotiaana.

Olen luonut 5 periaatetta, joita käytän ja sinä voit käyttää niitä myös.
Mitä opit tässä ILMAISESSA ZOOMISSA:
- Mitä tekniikoita olen käyttänyt muuttaakseni taloudellisen todellisuuteni - tilanteesta, jossa minulla tuskin oli rahaa todellisuudeksi, jossa teen enemmän kuin 20 000€/kk.
- Miten alkaa luoda enemmän rahaa tänään, huolimatta tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteestasi.
- Mitkä ovat 5 periaatetta, jotka sinun tulee tietää saadaksesi rahaa.
- Miten luoda helppoutta rahan kanssa ja miten käyttää sitä hyödyksesi.

Tervetuloa liittymään kanssani ILMAISEEN ZOOMIIN luodaksesi enemmän rahaa.

Onko sinulla rahahuolia ja stressaat, ettei rahaa ole tarpeeksi?

Oletko kyllästynyt olemaan tilanteessa, ettei sinulla ole varaa siihen, mikä sinua kiehtoo ja tekee sinut onnelliseksi?

Kuinka paljon muut hallitsevat sinua, koska sinulla ei ole rahaa huolehtiaksesi itsestäsi?

Tiedä, ettet ole yksin. Olin samassa pisteessä muutama vuosi sitten.

Ja olen muuttanut rahatodellisuuteni tilanteesta, jossa minulla tuskin oli rahaa tilanteeksi, missä ansaitsen yli 20 000€/kk.

Minun rahatodellisuuteni päivitys oli kokonainen matka ja se jatkuu yhä.

Minun tarinani

Muutama vuosi sitten kamppailin taloudellisen tilanteeni kanssa. Käytin äitini luottokorttia ostaakseni ruokaa, koska minulla ei ollut tarpeeksi rahaa. Yhtenä päivänä hän peruutti kortin ja minun täytyi löytää toinen tie. Olin masentunut, stressaantunut ja tiesin, että minun piti alkaa luoda rahaa ja ottaa kaikki vastuu, mitä olin vältellyt.

En ollut valmistunut koulutuksesta, joten ajattelin etten voisi vain saada työtä ja alkaa työskennellä.
Edes keskiluokkaisen työn saaminen tuntui järjettömältä.

Miksi tekisin 8 h töitä vain saadakseni riittävästi rahaa ruokaan ja vuokran maksuun- vain selviytyäkseni? Miksi niin, joten päätin yrittää, tehdä parhaani ja kaiken sen, mitä se vaatisi luoda niin paljon rahaa, ettei minun enää koskaan tarvitsisi ajatella sitä.

Itkin paljon, olin peloissani, huusin, tärisin ja nauroin.

Matkustin maailmalla, tapasin valtavasti upeita ihmisiä, muutin jopa Sloveniasta Australiaan ja loin uuden elämän siellä.

Olen opiskellut taloutta, olen osallistunut moniin raha-aiheisiin koulutuksiin ja ottanut askeleita parempaan tulevaisuuteen.

Ja eniten olen oppinut omasta kokemuksestani työskennellessäni ihmisten kanssa ja johtaessani omaa yritystäni 5 vuoden ajan.

Taloudellisen todellisuuteni päivittämisen kanssa tehty matka on ollut todella epämukava. Minun on täytynyt tehdä monia valintoja, jotka eivät olleet helppoja. Valinnat ovat tuoneet minut tähän, missä olen nyt.

Nyt tiedän, että raha on vain energiaa, jota sinulla voi olla ja voit vastaanottaa sitä yhtä helposti kuin hengität ilmaa. Viimeisen kolmen vuoden aikana minulla ei ole enää ollut rahaongelmia ja taloudellinen todellisuuteni kasvaa kanssani. - Mitä enemmän olet valmis olemaan, sitä enemmän sinulla voi olla rahaa.

Joten nyt tahdon jakaa kokemukseni maailmalle ja niille, jotka ovat halukkaita myös muuttamaan taloudellisen todellisuutensa.

Koska se on mahdollista ja se voi olla hyvin yksinkertaista.

Jos tahdot, että sinulla on rahaa, sinun täytyy olla energeettisesti avoin.

Tässä ilmaisessa zoomissa näytän sinulle 5 pääperiaatetta, joita voit käyttää luodaksesi lisää rahaa, huolimatta tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteestasi.

Liity mukaan ja lähde liikkeelle! Kulutin niin paljon aikaa ja energiaa selviytyäkseni. Se ei toiminut minulle. En tahtonut vain selviytyä, tahdoin menestyä, nauttia ja kokea elämää niin paljon kuin mahdollista.

Oletko valmis vastaanottamaan enemmän rahaa?Tervetuloa liittymään mukaan.

Odotan innolla näkeväni sinut ZOOMISSA!

 

***عربى***

أنا اخترعت ٥ تقنيات في علاقتي بالمال و يمكنكم أنتم أيضا إن تستخدموها
ماذا سوف تتعلم من هذا اللقاء
ما هو التكنيك الذي استخدمته في علاقتي بالمال و غير كل واقعي المالي
و جعلني أجني أكثر من ٢٠٠٠٠ يورو شهريا

كيف تبداء خلق مال أكثر اليوم بغض النظر عن واقعك المالي الحالي

ما هم الخمس تقنيات الاساسيه الذي يجب عليك إن تعرفهم لتجني مزيد من المال

كيف تملك المال بكل يسر و كيف تستخدمه لمصلحتك

أهلا بكم في الزووم و كيف تكون مستقبل للمال

هل لديك مسئوليات و توتر بخصوص عدم حصولك علي المال

هل تعبت من كونك غير مستمتع و سعيد في حياتك

ما مقدار سيطرة الاخرين عليك لأنك لا تملك مال كافي لتعول نفسك

من فضلك انتبه فانت لست وحيدا فأنا كنت في هذا الموقف قبلك من سنين مضت

و قد غيرت واقعي المالي من وآحده معدمه لواحده تجني أكثر من ٢٠٠٠٠ يورو في الشهر

تغير واقعي المالي كانت رحلة كامله و ما زالت مستمرة

انضم لهذا الزووم المجاني مع نادية

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...