Skip to content

Free ZOOM: Beyond Money

Free ZOOM:  Beyond Money
Dates:
Location: Online, Zoom
Price: 0,00 €

*** ENGLISH ***

Money is an invention of mankind, it doesn't grow on trees. 
Money was invented to make trading easier. 
It was created from the space of creativity.

Money is a tool to make your life easier, but it is always creation first and then money. 

Join me on this free zoom where we will activate your creation and make your life easier. 

What will you choose and create if money won't exist anymore? 
When have you decided you need money for creating what you'd like to have as your life?
What if money is there to serve you?

Join me for this free zoom and move into a different monetary reality. 

ZOOM will be in english with translation to Slovenian, Hungarian, Czech/Slovak and Romanian language.

 

*** SLOVENŠČINA ***

Denar je invencija človeštva, ne raste na drevesih.
Denar je bil izumljen zato, da bi lažje trgovali.
Ustvarjen je bil iz prostora kreativnosti.

Denar je orodje, ki naredi naše življenje lažje. Ampak vedno je najprej kreacija, nato sledi denar.

Pridružite se mi na tem brezplačnem zoom-u, kjer bomo aktivirai vašo kreativnost in naredili vaše življenje lažje.

Kaj bi izbrali in ustvarili, če denar ne bi več obstajal?
Kraj ste se odločili da potrebujete denar, da ustvarjate kar si želte v vašem življenju?
Kaj če je denar tukaj zato na nam služi?

Pridružite se mi na brezplačnem zoom-u in se premaknite v drugačno denarno realnost.

 

*** MAGYAR ***

A pénz az emberiség találmánya, nem a fákon terem.
A pénzt azért találták ki, hogy a kereskedelmet könnyebbé tegyék.
A kreativítás teréből hozták létre.

A pénz eszköz ahhoz, hogy könnyebbé tegye az életed, de mindig először a teremtés jelenik meg és aztán a pénz.

Csatlakozz hozzám erre az ajándék zoomra, ahol aktiváljuk a teremtésed és könnyedebbé tesszük az életed.

Mit választanál és hoznál létre, ha nem létezne a pénz?
Mikor döntötted el, hogy pénzre van szükséged ahhoz, hogy olyan életet teremts, amilyet szeretnél?
Mi van akkor, ha a pénz azért van, hogy téged szolgáljon?

Csatlakozz hozzám erre az ingyenes zoomra és lépj bele egy másfajta pénzügyi valóságba.

 

*** SLOVENSKY  ***

Peniaze sú vynález ľudstva, nerastú na stromoch.
Peniaze boli vynájdené, aby uľahčili obchodovanie.
Boli vytvorené z priestoru kreativity.

Peniaze sú nástroj, ktorý nám má uľahčiť život, ale vždy je na prvom mieste tvorba a až potom peniaze.

Pridajte sa ku mne na tomto zoome zadarmo, na ktorom zaktivujeme vašu tvorivosť a umožníme vám ľahší život.

Čo by ste si vybrali a vytvorili, keby peniaze prestali existovať?
Kedy ste sa rozhodli, že potrebujete peniaze na to, aby ste vytvorili to, čo by ste chceli mať vo svojom živote? Čo ak sú tu peniaze na to, aby vám slúžili?

Pridajte sa ku mne na tomto otvorenom zoome a dostaňte sa do inej finančnej reality.

 

*** ČEŠTINA ***

Peníze jsou vynález lidstva, nerostou na stromech.
Peníze byly vynalezeny, aby ulehčily obchodování.
Byly vytvořeny z prostoru kreativity.

Peníze jsou nástrojem, který nám má ulehčit život, ale vždy je na prvním místě tvorba a až potom peníze.

Přidejte se ke mně na tomto zoomu zdarma, na kterém zaktivujeme vaši tvořivost a umožníme vám lehčí život.

Co byste si vybrali a vytvořili, kdyby peníze přestaly existovat?
Kdy jste se rozhodli, že potřebujete peníze k tomu, abyste vytvořili to, co byste chtěli mít ve svém životě? Co když peníze jsou tu k tomu, aby vám sloužily?

Přidejte se ke mně na tomto otevřeném zoomu a dostaňte se do jiné finanční reality?

 

*** ROMÂNĂ ***

Banii sunt o invenție a omenirii, nu cresc în copaci.
Banii au fost inventați pentru a facilita comerțul.
Au fost creați din spațiul creativității.

Sunt un instrument care ne ușurează viața, dar întotdeauna vin doar după ce am creat ceva.

Vino alături de mine la acest zoom gratuit în care îți vom activa creația și îți vom ușura viața.

Ce vei alege și crea dacă banii nu vor mai exista?
Când ai decis că ai nevoie de bani pentru a crea ceea ce îți dorești în viață?
Și dacă banii există pentru a te servi?

Vino la acest zoom gratuit și pășește într-o realitate monetară diferită.

 

Share:

This website uses cookies to improve its performance.
These cookies do not affect your privacy. More ...